slider_tavoitteet

Kuntavaaliohjelma 2021

TULEVAISUUDEN YLÖJÄRVI ON SUVAITSEVAINEN JA SANOO EI KAIKELLE RASISMILLE

Päätöksenteossa Ylöjärvi
 • rakentuu vahvalle yhteistyölle
 • takaa demokraattisen päätöksenteon ja kaikkien kuntalaisten äänen kuulumisen
 • rakentaa kuntataloutta kestävällä pohjalla
Kuntavaalit2021-1
Ylöjärvi
 • on kotoisa kaupunki osana elinvoimaista Pirkanmaata
 • on edelleen ykkösvalinta perheiden kotipaikaksi
 • turvaa elinvoimaiset aluekeskukset Kurun ja Viljakkalan
 • rakentaa sosiaalisesti viihtyisiä, monipuolisia, laadukkaita ja turvallisia asuinalueita
 • mahdollistaa julkisen liikenteen kehittämisen monipuolisesti
 • on reilu työnantaja, huolehtien työntekijöistään
 • on työllistävä ja yrittäjäystävällinen
 • tarjoaa edellytykset yritystoiminnalle aktiivisella maapolitiikalla
Kuntavaalit2021-2
Ympäristöasioissa Ylöjärvi
 • on ekologinen ja luontoa kunnioittava
 • turvaa pohjaveden säilyttämisen laadukkaana
 • tarjoaa luontoelämyksiä retkeilyyn ja ulkoiluun
 • edistää kävelyä ja pyöräilyä yhteistyössä kaupunkiseudulla
Kuntavaalit2021-3
Kulttuuriin ja liikuntaan Ylöjärvi
 • tarjoaa jokaiselle monipuoliset ja laajemmat kirjastopalvelut
 • jatkaa kulttuuritalon suunnittelua ja toteutusta
 • kehittää monimuotoisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita
 • tarjoaa kaikkien saavutettavissa olevia lähiliikuntapaikkoja esim. kuntopolkuja, -portaita ja ulkokuntosaleja
 • panostaa ennaltaehkäisemään ennenaikaista eläköitymistä tukien kaikenikäisten liikuntaa
Kuntavaalit2021-4
Sosiaali- ja terveyssektorilla Ylöjärvi
 • huolehtii jokaisesta vauvasta vaariin
 • mahdollistaa omassa kodissa asumisen ja tukipalvelut ikäihmisille
 • takaa nopean pääsyn terveys- ja sosiaalipalveluihin
 • vie kaupungin onnistuneesti soteen, huolehtien Ylöjärven hyvien terveyspalvelujen jatkumisen myös tulevaisuudessa
Kuntavaalit2021-5
Kouluissa Ylöjärvi
 • turvaa tasavertaiset oppimispolut joustavalla opetuksella ja riittävällä tuella syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • parantaa koulutuksen laatua
 • takaa turvallisen koulupäivän ja sanoo ei väkivallalle
Kuntavaalit2021-6
2021 © Ylöjärven Demarit ry