slider_tavoitteet

Kunnallisvaaliohjelma 2017 – 2020

Inhimillisyyttä ja turvaa

Kaikki keskeiset tavoitteemme tulevalle valtuustokaudelle.


Perheiden arjen tukena

 • Päivähoito tukee perheitä ja lapsia kasvussa tulevaisuuteen.
 • Päivähoidossa tapahtuvalla varhaiskasvatuksella luodaan pohja oppimiselle ja turvalliselle siirtymälle kohti koulumaailmaa.
 • Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen toteutumista tule vaarantaa korkeilla päivähoitomaksuilla. Toimintaa tukevat riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä sopivan kokoiset ryhmät.

Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja

 • Tasa-arvoinen koulutus takaa tasa-arvoisen yhteiskunnan.
 • Jokaisen lapsen pitää saada riittävästi huomiota mahdollistavat ryhmät, monipuoliset opetussisällöt sekä hyvät ja pätevät opettajat kaikilla pitää olla mahdollisuus päästä yhteiseen lähikouluun, joka vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
 • Haluamme taata kouluille sellaiset resurssit, että kaikki lapset saavat tarvitsemansa tuen.
 • Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja, joka rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin asti.
 • Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys.

Töitä nuorille

 • Koulutus takaa nuorille paremman tulevaisuuden työelämässä.
 • Kunnilla on laaja vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta, välineinä on käytettävä niin etsivän nuorisotyön kuin työpajatoiminnankin laajentamista.
 • Kunnissa oleva asiantuntijuus ja osaaminen työmarkkinoista on otettava käyttöön työllisyyden hoitamiseksi.

Liikunta ja kulttuuri kuuluvat kaikille

 • Kaikilla tulee olla vapaus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan.
 • Ylöjärven demarit kannattavat monimuotoisia ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita.
 • Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
 • Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista.

Kohtuuhintaisia koteja ja toimiva asuinympäristö

 • Ylöjärven kaupungissa pitää asuinympäristön suunnittelulla taata kaupunkilaisille edulliset vuokra-asunnot, nuorisoasunnot sekä perheasunnot.
 • Uusia asuinalueita suunniteltaessa ja täydennysrakentamisessa täytyy sekoittaa erilaisia asumismuotoja, jotta asuinalueet säilyvät monipuolisina.
 • Kunnat vastaavat jatkossakin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan toimivuudesta. Niillä luodaan omalta osaltaan edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta

 • Ylöjärven kaupunki on tukenut hyvin yritystoimintaa aktiivisella maapolitiikalla. Tämä linja on säilytettävä kaupungin kasvussa jatkossakin.

Inhimillisyyttä ja turvaa

 • Me demarit haluamme vahvistaa paikallisdemokratiaa sekä kehittää uusia osallistuvan demokratian muotoja.
 • Kuntalaisten on voitava vaikuttaa asioiden valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa ja kuntalaisten aloitteille on oltava toimivat kanavat ja päätöksen teon vaiheita on voitava seurata läpinäkyvällä tavalla.

Ennakoivat hyvinvointipalvelut auttavat tulevaisuudessa kuntalaisia

 • Ylöjärven demarit haluavat myös jatkossa vaikuttaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuetaan ennakoivalla hyvinvointityöllä kaupungissamme.
 • Inhimillisemmässä sosiaali- ja terveyspalvelumallissa palvelut ovat kaikille yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta.
 • Painopiste on lähipalveluissa. Riittävillä julkisilla palveluilla turvataan kaikille mahdollisuus päästä terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä saada kotiapua ja tarvitsemaansa arjen turvaa.
2020 © Ylöjärven Demarit ry